Colors: Purple Color

{fastsocialshare}

     วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบ "กล่องน้ำใจ" บรรจุยาพร้อมหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง จากสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คนบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยคุณเกศรา มัญชุศรี นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ และคุณประเสริฐ ศรีสืบ ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นผู้มอบ เพื่อให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำไปมอบให้แก่ประชาชนเร่งด่วนกรณีที่ติดเชื้อระดับสีเขียว ตาม Home Isolation โดยมี คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล หัวห้นาแผนกสำนักฯ ร่วมรับมอบ ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบชุดตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลาย แบรนด์ PCL จำนวน 3,000 ชุด จากมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี โดยมีคุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊ฏซี พร้อมด้วยคุณณัฐพงศ์ เจริญวิทย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจฝ่ายการแพทย์ ร่วมมอบ เพื่อให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำไปใช้ประโยชน์ในงานสาธารณกุศลช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

     วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบถุงซิปบรรจุร่างผู้เสียชีวิต จำนวน 240 ใบ พร้อมด้วยแอลกอฮอล์ (ฆ่าเชื้อโรค) จำนวน 5 แกลลอน จาก "กลุ่มปิ่นโต" ส่งต่อธารนำ้ใจ สู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ​ในการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมรับมอบ ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของใช้ประจำวัน และเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ( ชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัส) หน้ากาก N 95 หน้ากากอนามัย ยาฟ้าทะลายโจร ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แป้งทาตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และยาสระผม ให้แก่ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดตาก ได้แก่ โรงพยาบาลอุ้มผาง โรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลพบพระ และโรงพยาบาลแม่สอด รวม 5 แห่ง ผ่านแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล รวมงบประมาณเป็นเงิน 500,640 บาท (ห้าแสนหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมีคุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล พร้อมด้วยคุณชุมเอก ออตัญติกุล รองประธานฯ คุณวิชัย เตรยาวรรณ รองประธานฯ และคุณอนุพงษ์ ตันติพงษ์ศาล หัวหน้าฝ่ายบรรเทาภัยและรักษาการแทนหัวหน้าสวัสดิการสังคม เป็นผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในการมอบฯ ณ ที่ทำการของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จังหวัดตาก

{fastsocialshare}

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) แบรนด์ Greater Care by GC จำนวน 3,000 ชุด จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ซึ่งใช้ในการป้องกันการปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ช่วยลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ ณ บริเวณเคาร์เตอร์รับบริจาค มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (19 สิงหาคม 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุด บริจาคโดยสมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน เพื่อนำไปใช้ในงานสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิฯ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week