Colors: Green Color

{fastsocialshare}

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เฟสชิว ให้กับประธานชุมชนในเขต กทม. และชานเมือง เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน ในพื้นที่ ชุมชนวัดเทพนารี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 22 กันยายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" โดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ลงพื้นที่มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เฟสชิว ให้กับประธานชุมชนในเขต กทม. และชานเมือง เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน ในพื้นที่ชุมชนบาหยัน, ชุมชนศาลเจ้าแดง ชุมชนร่วมใจพัฒนา เขตบางคอแหลม, ชุมชนรักเจริญ เขตหนองแขม, ชุมชนวัดมะกอก เขตตลิ่งชัน และชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" โดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เฟสชิว ให้กับประธานชุมชนในเขต กทม.และชานเมือง เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน ณ ชุมชนเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา เขตสาทร กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทยสู้ภัยโควิด-19" โดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย หน้ากากเฟสชิว ให้กับประธานชุมชนในเขต กทม. และชานเมือง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน ภายในชุมชนทับแก้ว เขตห้วยขวาง, ชุมชนทรัพย์สินใหม่ - ชุมชนทรัพย์สินเก่า เขตวังทองหลาง และเคหะชุมชนฉลองกรุง โซน 2 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (19 ตุลาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" โดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหนาแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เฟสชิว ให้กับประธานชุมชนในเขต กทม. และชานเมือง เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน ดังนี้
1. ชุมชนห้องเย็น เขตบางคอแหลม
2. ชุมชนวัดลาดบัวขาว เขตบางคอแหลม
3. ชุมชนเชิงสะพานกรุงเทพ เขตบางคอแหลม
4. ชุมชนแจ่มจันทร์ เขตวัฒนา
5. ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ เขตวัฒนา
 

{fastsocialshare}

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทยสู่ภัยโควิด-19" โดยคุณฐิติวิชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้แก่ประธานชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 10 แห่ง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่พักอาศัยภายในชุมชนของแต่ละชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week