Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (16 มีนาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
.
โดยมี ผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยา จำนวน 11 คน ตรวจคัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) จำนวน 3 คน และตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 16 คน

{fastsocialshare}

    พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา แจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนดวงมณี เขตสายไหม กรุงเทพฯ
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 69 คน และรับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 106 คน

{fastsocialshare}

    วันนี้ (14 มีนาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยนางสาวเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยา และแจกแว่นสายตายาวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณสุวรรณ สาดนุ่ม ประธานชุมชนเย็นอากาศ 2 ร่วมกิจกรรม ณ ชุมชนเย็นอากาศ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
  โดยมีผู้เข้ารับบริจาคตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา จำนวน 59 ราย และบริการแจกแว่นสายตายาวฟรี จำนวน 69 ราย

{fastsocialshare}

    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยา และแจกแว่นสายตาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณพิเชษฐ์ ภิรมย์สุข ประธานชุมชนหมู่ 1 หนองแขม ร่วมออกหน่วยฯ ณ ชุมชนสวัสดิ์ 1 เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา จำนวน 57 ราย และบริการแจกแว่นสายตายาวจำนวน 74 ราย

{fastsocialshare}

    วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิประชานุกูล จ.ราชบุรี ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
   โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 99 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 39 ราย ตรวจโรคทันตกรรม จำนวน 171 ราย แบ่งเป็น ถอนฟัน จำนวน 2 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 163 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 6 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 41 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 164 ราย และกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก จำนวน 177 ราย

{fastsocialshare}

   วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้ต่ายใดๆ ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ​
   โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาฟรี จำนวน 20 คน คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) จำนวน 1 คน และ ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 11 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All