Colors: Green Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนร่วมกับมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน จ.บุรีรัมย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป...

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับสโมสรโรตารีจังหวัดกาญจนบุรี รวม 8 สโมสร หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ณ จังหวัดกาญจนบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ "มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 211 ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป...

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ "มฉก.บริการชุมชน" ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน  ณ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนร่วมกับมูลนิธิพระดาบส โครงการพระดาบสัญจร ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป...

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับมูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน เม่งจิงเซี่ยงตั๊ว ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ณ วัดแก้วฟ้า (ธรรมเสน) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All

Sidebar 1