Colors: Green Color

 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณ ที่ทำการมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3 และเครือข่ายพันธมิตร จัดโครงการ ”ติดปีกเติมฝัน แบ่งปันให้น้อง” ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณ เทศบาลตำบลห้อยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ในพื้นที่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week