Colors: Green Color

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถาน จ.พิษณุโลก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน จ.สระบุรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับร่วมกับมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จ.สุรินทร์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวสุขภาพฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ บริการตัดผม แจกไม้เท้าผู้สูงอายุ

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าบุญเถ้ากงม่า สิงห์บุรี  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 213 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week