Colors: Green Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนร่วมกับมูลนิธิชัยนาทสงเคราะห์ จังหวัดชัยนาท ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ "มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 211 ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป...

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน ณ วัดหัวคู้วราราม ต.ศีรษะจรเข้ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนร่วมกับมูลนิธิพระดาบส โครงการพระดาบสัญจร ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป...

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนร่วมกับมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน จ.บุรีรัมย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป...

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับสโมสรโรตารีจังหวัดกาญจนบุรี รวม 8 สโมสร หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All