Colors: Green Color

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ มฉก บริการชุมชน ครั้งที่ 208

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณศาลาประชาคม 2 มูลนิธิสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิเผยแพร่คุณธรรมเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม และ มูลนิธิมงคลสารวิสุทธ์ิอนุสรณ์ จ.ขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจสุขภาพฟัน และแจกแว่นตา ฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับคณะจิตอาสา รพ.กรุงเทพฯ และ รพ.บำรุงราช จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน สาธิตและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ณ มูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา อ.บ้านนา จ. นครนายก

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการ "ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ" ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาฟรี แก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าพูด อ.สามพราน จ.นครปฐม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All