Colors: Green Color

โครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต"มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ แก่นางคำพันธุ์ เเสงจีน อายุ 76 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ณ อ.เมือง จ.ลพบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ และทุนประกอบอาชีพ แก่นางคนึงสุข เสือวงษ์ อายุ 37 ปี ผู้ยากไร้มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ

โครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต"มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาล แก่นางสาวอบเชย แซ่ลี้ อายุ 49 ปี ผู้ป่วยยากไร้ซึ่งมีฐานะยากจน ณ  เขตดุสิต กรุงเทพฯ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ,เครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กหญิงกนกพร บุตรดีดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มอบ ณ บ้านไม่มีเลขที่ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ) มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส จำนวน 100 คันณ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (จีตัมเกาะ) จังหวัดอุบลราชธานี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ,เครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กหญิงสุริตา สุภากาย  ป่วยเป็นโรคใบหน้าแหว่ง(congennital facial cleft) ตาข้างขวาบอดสนิท ต้องใส่ตาเทียม ณ โรงเรียนวัดบางสะแกใน แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All

Sidebar 1