×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (1 มิถุนายน 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ -- /3 , 41 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 8 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีนายอำนาจ เพ็ชรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก และนายธีรพงษ์ ทรัพย์มาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/06/01062021{/gallery}

{fastsocialshare}

      จุดที่ 1 บ้านเลขที่ --/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู็ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสงเคราะห์ คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมีนายชนะ อินทรโชติ นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก และ นางสาวพิชชาภา หีบท่าไม้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
จุดที่ 2 บ้านเลขที่ -/2 หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 หลัง มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายรัชพล กลีบผึ้ง นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วน ตำบลบางแก้ว ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ทั้งนี้ รวมทั้ง 2 ราย เป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/05/25052021{/gallery}

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้า่นเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 71 หมู่ 4 ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสดเป็นเงิน 3,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคลจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมีนายชัยวัฒน์ สีเหนี่ยง กำนันตำบลบ้านทราย พร้อมกำลังอาสากู้ภัย บ้านหมี่ 001 และ อาสาลพบุรี จุด ท่าวุ้ง ร่วมในพิธีมอบ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/05/26052021{/gallery}

{fastsocialshare}

     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวห้้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามรายละเอียด ดังนี้
จุดที่ 1 บ้านเลขที่ --/1 หมู่1 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 1 หลัง มอบเงินสด 10,000 บาท พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
และในส่วนของมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ มอบเงินสดให้ผู้ประสบภัยรายละ1,500 จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมมอบข้าวสารจำนวน 4 ถุง ราคา 392 บาท โดยมีคุณสุวรรณะ เกษมธีระสมบูรณ์ รองประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการและคณะ พร้อมด้วยคุณกฤษณะ อยู่สุข รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล แหลมฟ้าผ่า ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
จุดที่ 2 บ้านเลขที่ --/1 หมู่ 1 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 1 หลัง มอบเงินสด 10,000 บาท และในส่วนของมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ มอบเงินสด รายละ 1,500 บาท จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมมอบข้าวสาร จำนวน 4 ถุง ราคา 392 บาท โดยมีคุณสุวรรณา ธีระเกษมสมบูรณ์
รองประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการและคณะ พร้อมด้วยคุณชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ   รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 46,784 บาท (สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/05/12052021{/gallery}

{fastsocialshare}

   วันนี้ (25 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ โดยคุณนิพนธ์ จังภัทรกุล รองประธานฯ/เลขาธิการ พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 38/--- ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 7 คน
.
   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสดให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย คนละ 3,000 บาท จำนวน 7 คน เป็นเงิน 21,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
.
    และในส่วนของมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ มอบเงินสดให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยคนละ 1,500 บาท จำนวน 7 คน เป็นเงิน 10,500 บาท พร้อมมอบข้าวสารให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 14 ถุง เป็นเงิน 1,372 บาท รวมเป็นเงิน 11,872 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) โดยมีนางสาวอมลวรรณ โชติสุขพยัคฆ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
ทั้งนี้ รวมทั้ง 2 มูลนิธิ มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 34,872 บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)
{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/05/25052021_1{/gallery}

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านไม่มีเลขที่ ถนน ไอ ซี ดี แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบภัยจำนวน จำนวน 5 ครอบครัว รวม 14 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 4 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท และ มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000 รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีนายสมมาตร ภัทรปรีชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง และ นายสุวิทย์ เรืองดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เขตลาดกระบัง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ อาคารหอประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/05/06052021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week