×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Green Color

{fastsocialshare}

     วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.30 น . มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ ---/11 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีคุณชัยยงค์ นันทชัยพร รักษาการประธานมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี พร้อมด้วยคุณสัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา เลขามูลนิธิประชานุกูลราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมมอบ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (27 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่ --  ซอยเพชรเกษม 67 แยก 7 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  จำนวน 6 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รายบุคคล จำนวน 5 ชุด  เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  โดยมี นายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และ นางนันทิกร เกตุเลขา หัวหน้าฝ่ายปกครองเขตบางแค ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (29 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ --/8 หมู่ที่ 8 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  โดยมี จ.อ.ชำนาญเกียรติ โสภา ปลัดเทศบาลตำบลสนามไชย และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/04/29042021{/gallery}

{fastsocialshare}

     วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 18/2 ม. 8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (เกิดเหตุเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 64 เวลา 10.33 น.) มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด มูลค่า 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)โดยมีนายจตุนันท์ จอมทัน ปลัดอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบางเมืองคลองมะเดื่อ พ.จ.อ.ชัยพัฒจ์ ชัยพรหมนฤภัย เจ้าพนักงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ และนายศราวุธ ผาแดง เจ้าพนักงาน ปภ.จ.สมุทรสาคร น.ส.อธิชา ปัญญาโกญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปภ.จ.สมุทรสาคร ร่วมมอบ

{fastsocialshare}

     เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี บ้านเลขที่ - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 หลัง มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนางสาวอัญธิกา นิลพัฒน์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยนางกัญกวี สมานพันธ์ชินวัตร ผู้แทน สนง.ปภ.จ.นนทบุรี และคณะ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

{gallery}Media/SocialWork/Disaster/2021/04/28042021{/gallery}

{fastsocialshare}

   วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 57 ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 6 คน  มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค ครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/04/26042021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week