Colors: Green Color

{fastsocialshare}

        วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน พุทธสมาคมปทุมรังษี และมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนบ้านครัวเหนือ แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบเหตุ จำนวน 33 ครอบครัว รวม 57 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 171,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค รายครอบครัว จำนวน 17 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท รายบุคคล 19 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 28,500 บาท ในส่วนของพุทธสมาคมปทุมรังษี ได้มอบข้าวสาร จำนวน 57 คน คนละ 10 กิโลกรัม รวม 570 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,550 และในส่วนของมูลนิธิไกรการกุศล ได้มอบเงินสดคนละ 400 บาท จำนวน 57 คน เป็นเงิน 22,800 รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 264,850 บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

       เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ แจกน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค (ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป 30 ซอง ปลากระป๋อง 10 กระป๋อง น้ำมันพืช 1 ขวด น้ำปลา 1 ขวด น้ำดื่ม 1 แกลลอน) พร้อมนำหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกหน่วยให้บริการตรวจโรคทั่วไป

 

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week