Colors: Green Color

แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยนำข้าวต้ม อาหารพร้อมทาน และน้ำดื่ม แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบเหตุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เข้าปฏิบัติภารกิจ ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 1 หลังวัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ถนนพหลโยธิน ซอย 24 แยก 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านโพธิ์ศรี ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บริเวณหน้าบริษัท ไบโอเวย์ เนเจอซิล (ประเทศไทย) จำกัด

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านโพธิ์ศรี ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All