Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ และคุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) นำกระเช้าดอกไม้เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติจีน และโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 73 ปี วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี คุณหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและภริยาให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (13 กันยายน 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ และคุณวิศิษฎร์ ลิ้มประนะ กรรมการ และคณะเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ เข้าเยี่ยมเยียนคารวะ พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ และหนังสือ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ อาคารทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 
   ในโอกาสครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิฯ ได้รวมรวมเรื่องราวการทำงานด้านสาธารณกุศลช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิฯ และหน่วยงานในเครือ 3 สถาบัน ในตลอดระยะเวลากว่า 110 ปีที่ผ่านมา เพื่อบันทึกลงใน "หนังสือครบรอบ 110ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง"

{fastsocialshare}

   วันนี้ (18 กันยายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ นำกระเช้าดอกไม้จากคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทยสมัยที่ 42 โดยมี คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง​ ร่วมในพิธีฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 8 กันยายน 2565 คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา มหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ในโครงการ "Hug from the Heart ขอบคุณจากใจ เพื่อผู้ป่วยเด็ก" ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ - ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย ชั้น 27 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

{fastsocialshare}

   วันนี้ (13 กันยายน 2565) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก/ผู้จัดการปกครองศาลเจ้า พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ คุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ คุณสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง และคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมนำคณะเข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับงานต่างๆ ของมูลนิธิฯ จากนั้นนำคณะเข้าเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ณ อาคาร 1 ชั้น 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ เข้าร่วมในงานพิธีเปิดงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครัง้ที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำเสนอความสำเร็จการพัฒนาชุมชนในช่วงเวลา 60 ปีที่ผ่านมาต่อสาธารณชน และทิศทางการพัฒนาชุมชนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายกลุ่ม/องค์กรชุมชน และหน่วยงานบุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี โดยมี คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาiรัฐประศาสนาภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All