Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (4 เมษายน พ.ศ. 2567) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณถาวร พาเชื้อ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฟิลิปปินส์-ไทย ประจำปีการศึกษา 2566 จาก Canlayan Education Foundation Inc., University of Baguio, Panpacific University. และ Saint Mary's University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้เบื้องต้นแก่นักศึกษา รวมถึงการศึกษาด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมี เจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

{fasttsocialshare}

    วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงการขอบคุณที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (2 เมษายน พ.ศ. 2567) เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร แผนกสื่อสารองค์กร (ไทย)(จีน) ร่วมให้การต้อนรับประธานสมาคมแต้จิ๋วและพ่อค้าสมาคมฮ่องกง พร้อมคณะฯ รวม 6 ท่าน เนื่องในโอกาสเข้าพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมเข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง และเข้าชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ โดยมี คุณศิณีนุช อัศวณิชย์ชากร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) เป็นวิทยากรบรรยายภาษาจีนภายในหอประวัติฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (29 มีนาคม พ.ศ. 2567) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย ร่วมในพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 หลังติดกัน รวมมูลค่าในการดำเนินการสร้าง จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง มีที่หลบแดด หลบฝน ในขณะรอใช้บริการรถโดยสารประจำทาง โดยมี คุณสุเทพ ชัยวัฒน์ ปลัดจังหวัดสระแแก้ว เป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมด้วย คุณทรงศักดิ์ มหาศักดิ์ศิริ ประธานมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมในพิธีรับมอบ ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
.
โครงการสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารที่มูลนิธิฯ ดำเนินการนั้นเกิดจากแนวคิดว่า มีประชาชนจำนวนไม่น้อยใช้บริการรถโดยสารประจำทางเป็นกิจวัตรประจำวัน บางครั้งประสบปัญหา เรื่องไม่มีที่หลบแดด และฝนในขณะรอขึ้นรถโดยสาร โครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้ขยายการดำเนินงานไปทั่วทุกภาคของประเทศ จนถึงขณะนี้ ได้ดำเนินการสร้างไปแล้ว รวมจำนวน 246 หลัง

{fastsocialshare}

    วันนี้ ( 2 เมษายน พ.ศ. 2567) เวลา 09.15 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ นำทีมเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานมูลนิธิฯ ประกอบพิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ เนื่องในเทศกาลเช็งเม้ง ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยนำ อาหารคาวหวาน อาหารแห้ง กระดาษเงิน-กระดาษทอง และดอกไม้หอม ประกอบพิธีเซ่นไหว้ ณ บริเวณหน้าหลุมบรรพชน (บ่วงหยิ่งหมอ) สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (วัดดอนกุศล) เขตสาทร กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นำโดย คุณธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีฯ พร้อมด้วย คุณจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ คุณสรัณยศ บุญไข่ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ คุณพัชรี ศุภดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา และคุณพีชญาดา ศรีกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 มูลนิธิฯ ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี พ.ศ. 2567 - 2569) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All