Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (7 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ กรรมการ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ประกอบพิธีจุดเทียนเปิดงานฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2565 โดยมีคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธี ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
  จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในปีนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงขอ งดจัดงานฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2565

{fastsocialshare}

      วันนี้ (27 เมษายน 2565) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำโดยนายอนุวัตร รัชชู ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่ น.เขต ผลัด 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย ให้การต้อนรับ คุณดาเว็ท แกดิสัน (Davette Gadison) ผู้เชียวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคุณบุณฑริก จำปาไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครอง เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross – ICRC) ที่เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณภัย (ด้านการจัดการร่างผู้เสียชีวิต) รวมถึงงานช่วยเหลือด้านสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ พร้อมเข้าเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน เพื่อนำไปปรับใช้และนำไปพัฒนาการดำเนินการของหน่วยงานในลำดับต่อไป
.
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี (International Committee of the Red Cross – ICRC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1863 โดยมีภารกิจด้านมนุษยธรรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบและสถานการณ์รุนแรงอื่นที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมายมนุษยธรรมและหลักการมนุษยธรรมสากลเพื่อป้องกันความเดือดร้อนและจำกัดผลกระทบจากการสู้รบ ตามพันธกิจที่ระบุไว้ในอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ตลอดระยะเวลาเกือบ 160 ปีที่ผ่านมา ไอซีอาร์ซีปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหลักการแห่งความเป็นกลาง เป็นอิสระ และไม่เลือกปฏิบัติ และความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศทั่วโลก

{fastsocialshare}

   วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-18.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการมูลนิธิฯ ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 65 ท่าน จัดบรรยายประวัติความเป็นมามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการมูลนิธิฯ
   ในการนี้ คณะนักศึกษา วจท. รุ่นที่ 4 ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆ แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จากนั้นเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ แบ่งกลุ่มพร้อมนำคณะ ฯ เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮงฝั่งศาลเจ้าไต้ฮงกง พร้อมเข้าเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และชมการสาธิตการปฏิบัติภารกิจของงานบรรเทาสาธารณภัยฯ และฟังบรรยาย เรื่อง สืบสานตำนนวลอดลายมังกร โดย ศ.(พิเศษ) วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธี พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก เจ้าหน้าที่บริหารของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (30 เมษายน 2565) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ และคุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการใหญ่ (สายงานบริหารและธุรการ) ให้การต้อนรับคณะลูกหลานยี่กอฮง (ฮง เตชะวณิช) นำโดยอาจารย์จิณดา เตชะวณิช (หลานทวด ยี่ กอ ฮง ) อดีตรองอธิการบดีด้านการต่างประเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธ์ รองอธิการบดีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริหาร ดร. เบญจวรรณ สร่างนิทร อดีตเลขาธิการ ก.พ. คุณจำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และคณะน้องใหม่จุฬา กลุ่มจามจุรีวินเทจ 1969 ที่เดินทางมาสักการะหลวงปู่ไต้ฮง พร้อมบริจาคข้าวสาร บรรจุ 5 กก. จำนวน 200 ถุง เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปช่วยเหลืองานด้านสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ และเข้าเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี เจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้การต้อนรับฯ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

{fastsocialshare}

     วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ พล.ต.ท. จักรทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา อาสาสมัคร กิตติมศักดิ์ คุณพลภัทร์ เตชะหรูวิจิตร อาสาสมัคร กิตติมศักดิ์ คุณดิลก รอดบำรุง ผู้จัดการฝ่ายปฏฺบัติการ คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณสุทิศา ยกสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม และคุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมในพิธีฌาปนกิจ นายชุษณะ โชติพรม เจ้าหน้าที่ น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมีคุณบุญเสริม​ ศุภศรี รองหัวหน้ากู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมทอดผ้าฯ และ​เจ้าหน้าที่บริหาร พนักงาน อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู ฯลฯ ร่วมในพิธี ณ วัดโพสพผลเจริญ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week