Colors: Green Color

{fastsocialshare}

     วันนี้ (8 เมษายน 2564) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย" นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่  ยาสีฟัน ผงซักฟอก แป้งโรยตัว ยาทากันยุง ฯลฯ มอบให้แก่คนชราในสถานสงเคราะห์ 2 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ดังกล่าว

 

{fastsocialshare}

    วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 500 ชุด ในพื้นที่จังหวัดตราด ณ บริเวณสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ อ.เมือง จ.ตราด

{fastsocialshare}

    วันนี้ (7 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 500 ชุด ณ บริเวณโรงเรียนราษฎร์วิทยา 2 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

{fastsocialshare}

   วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด โดยมีคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจโรคทั่วไปพร้อมแจกจ่ายยาให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก 

{fastsocialshare}

   วันที่ 7 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ คุณธีรวุฒิ คำภิมาบุตร หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร และคุณปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัคร กิตติมศักดิ์ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติของอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย นายสมัญญา นิลธง นายอรรถพล ท้วมทอง นายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด และ นายธนภพ ประไพ ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์อาคารถล่มหลังเพลิงไหม้ภายในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 ได้แก่  รวม 4 ราย รายละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณสุชีพ บุญเส็ง ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ผลัดที่ 1 พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมแสดงความเสียใจในครั้งนี้
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอแสดงความอาลัยและเสียใจแก่ญาติของอาสาสมัครฯ ทั้ง 4 ท่านอย่างสุดซึ้ง และขอส่งกำลังใจให้ผู้กล้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

{fastsocialshare}

     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ และคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ นำกระเช้าผลไม้เพื่อสุขภาพ เข้าเยี่ยมเยียนนายอิทธิพล ประสงค์ทรัพย์ อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยมีคุณดิลก รอดบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณธีรวุฒิ คำภิมาบุตร หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำกรระเช้าผลไม้เข้าเยีย่มเยียนนายสุรศักดิ์ เปลี่ยนกลัด อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย และเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดหลักสอง (สำรอง) ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เพื่อเป็นกำลังใจในการเข้าพักรักษาตัว ให้มีสุขภาพแข็งแรงและหายบาดเจ็บในเร็ววัน


.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All