Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (22 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” ส่งกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาฯ ศิลปิน อาทิ คุณแพรว-พัชรมัย และคุณหรูหรา-ปิยะวัฒน์ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย กาแฟ-โอวัลติน 3 in 1 นมถั่วเหลือง(ไวตามิลค์) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หม้อต้มน้ำไฟฟ้า หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และ ชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 (ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา) เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมี นพ.สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นผู้รับมอบ
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาฯ ศิลปิน อาทิ คุณศรสุทธา กลั่นมาลี (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) คุณสัญญา พรนารายณ์ คุณสดใส โรจนวิชัย คุณเกรซ-พัชร์สิตา มอบสิ่งของให้แก่ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) เขตบางบอน กรุงเทพฯ โดยมี พญ.ณัฐนรี โชควิริยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณ 1 เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยมี นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวสกุลนา ประเสริฐศักดิ์ นักรังสีการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นผู้รับมอบ
.
รวมมอบสิ่งของเพื่อสนับสุนนและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 345,564 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันที่ 7 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ คุณธีรวุฒิ คำภิมาบุตร หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร และคุณปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัคร กิตติมศักดิ์ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติของอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย นายสมัญญา นิลธง นายอรรถพล ท้วมทอง นายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด และ นายธนภพ ประไพ ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์อาคารถล่มหลังเพลิงไหม้ภายในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 ได้แก่  รวม 4 ราย รายละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณสุชีพ บุญเส็ง ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ผลัดที่ 1 พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมแสดงความเสียใจในครั้งนี้
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอแสดงความอาลัยและเสียใจแก่ญาติของอาสาสมัครฯ ทั้ง 4 ท่านอย่างสุดซึ้ง และขอส่งกำลังใจให้ผู้กล้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

{fastsocialshare}

     วันนี้ (8 เมษายน 2564) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย" นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่  ยาสีฟัน ผงซักฟอก แป้งโรยตัว ยาทากันยุง ฯลฯ มอบให้แก่คนชราในสถานสงเคราะห์ 2 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ดังกล่าว

 

{fastsocialshare}

    วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 500 ชุด ในพื้นที่จังหวัดตราด ณ บริเวณสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ อ.เมือง จ.ตราด

{fastsocialshare}

    วันนี้ (7 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 500 ชุด ณ บริเวณโรงเรียนราษฎร์วิทยา 2 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

{fastsocialshare}

   วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด โดยมีคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจโรคทั่วไปพร้อมแจกจ่ายยาให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All