Colors: Green Color

{fastsocialshare}

  วานนี้ (28 พฤษภาคม 2564) เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดเตรียมอาหารปรุงสุกพร้อมทาน เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตย โดยจัดส่งวันละ 2 มื้อ มื้อละ 1,000 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (18 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ประกอบพิธีจุดเทียนเปิดงานฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2564 โดยมีคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธี ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิ
ธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
    จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในปีนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงขอ #งดจัดงานฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2564
 
    ทั้งนี้ มูลนิธิฯ และศาลเจ้าไต้ฮงกง เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19) โดยขอความร่วมมือทุกท่าน ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และใช้เจลแอลกอฮอล์ ตามจุดที่บริการไว้ให้

{fastsocialshare}

    วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ (สวัสดิการสังคม) มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ รวม 3 แห่ง ดังนี้
1. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
2. สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (โรงพยาบาลธัญญารักษ์) มอบเงินสนับสนุน จำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (โรงพยาบาลหนองจอก) มอบเงินสนับสนุน จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (22 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” ส่งกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาฯ ศิลปิน อาทิ คุณแพรว-พัชรมัย และคุณหรูหรา-ปิยะวัฒน์ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย กาแฟ-โอวัลติน 3 in 1 นมถั่วเหลือง(ไวตามิลค์) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หม้อต้มน้ำไฟฟ้า หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และ ชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 (ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา) เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมี นพ.สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นผู้รับมอบ
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาฯ ศิลปิน อาทิ คุณศรสุทธา กลั่นมาลี (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) คุณสัญญา พรนารายณ์ คุณสดใส โรจนวิชัย คุณเกรซ-พัชร์สิตา มอบสิ่งของให้แก่ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) เขตบางบอน กรุงเทพฯ โดยมี พญ.ณัฐนรี โชควิริยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณ 1 เป็นผู้รับมอบ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยมี นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวสกุลนา ประเสริฐศักดิ์ นักรังสีการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นผู้รับมอบ
.
รวมมอบสิ่งของเพื่อสนับสุนนและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 345,564 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" จัดตั้งโรคครัวประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานบรรจุกล่อง จำนวน 2,000 กล่อง (สำหรับมื้อเที่ยง-เย็น) เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตย โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย และแผนกอาสาสมัคร ลงพื้นที่มอบฯ ณ ชุมชนคลองเตย ล็อค 5-6 กรุงเทพฯ
   โรคครัวมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดส่งอาหารปรุงสุกแก่พี่น้องผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 วันละ 2,000 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564
 

{fastsocialshare}

     วันนี้ (8 เมษายน 2564) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย" นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่  ยาสีฟัน ผงซักฟอก แป้งโรยตัว ยาทากันยุง ฯลฯ มอบให้แก่คนชราในสถานสงเคราะห์ 2 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ดังกล่าว

 

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week