Colors: Green Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Response/EMR) รุ่นที่ 3  ณ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถวายแจกันดอกไม้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All

Sidebar 1