Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (7 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 500 ชุด ณ บริเวณโรงเรียนราษฎร์วิทยา 2 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

{fastsocialshare}

   วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด โดยมีคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจโรคทั่วไปพร้อมแจกจ่ายยาให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก 

{fastsocialshare}

   วันที่ 7 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ คุณธีรวุฒิ คำภิมาบุตร หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร และคุณปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัคร กิตติมศักดิ์ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติของอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย นายสมัญญา นิลธง นายอรรถพล ท้วมทอง นายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด และ นายธนภพ ประไพ ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์อาคารถล่มหลังเพลิงไหม้ภายในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 ได้แก่  รวม 4 ราย รายละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณสุชีพ บุญเส็ง ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ผลัดที่ 1 พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมแสดงความเสียใจในครั้งนี้
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอแสดงความอาลัยและเสียใจแก่ญาติของอาสาสมัครฯ ทั้ง 4 ท่านอย่างสุดซึ้ง และขอส่งกำลังใจให้ผู้กล้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

{fastsocialshare}

     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ และคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ นำกระเช้าผลไม้เพื่อสุขภาพ เข้าเยี่ยมเยียนนายอิทธิพล ประสงค์ทรัพย์ อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยมีคุณดิลก รอดบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณธีรวุฒิ คำภิมาบุตร หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำกรระเช้าผลไม้เข้าเยีย่มเยียนนายสุรศักดิ์ เปลี่ยนกลัด อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย และเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดหลักสอง (สำรอง) ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เพื่อเป็นกำลังใจในการเข้าพักรักษาตัว ให้มีสุขภาพแข็งแรงและหายบาดเจ็บในเร็ววัน


.

{fastsocialshare}

    วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 500 ชุด ในพื้นที่จังหวัดตราด ณ บริเวณสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ อ.เมือง จ.ตราด

{fastsocailshare}

   วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณชุมชนเตาปูน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จำนวน 600 ชุด
จุดที่ 2 บริเวณหมู่บ้านถ้ำพระธาตุ อ.ศรีสวัสดิ์ จำนวน 250 ชุด
จุดที่ 3 บริเวณหมู่บ้านเกาะบก ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จำนวน 150 ชุด
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้

 

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week