Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณที่ว่าการอำเภอขุนตาล จำนวน 300 ชุด โดยมีคุณญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอขุนตาล ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
จุดที่ 2 บริเวณที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย จำนวน 300 ชุด โดยมีคุณอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
จุดที่ 3 บริเวณสำนักงาน อบต. เมืองพาน โดยมีคุณกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ โดยมี คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจโรคทั่วไปพร้อมแจกจ่ายยาให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

{fastsocialshare}

    วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดย คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม รวม 3 จุด ดังนี้
.
จุดที่ 1 บริเวณศาลากลางจังหวัด ต.แม่กลอง อ.เมือง จำนวน 400 ชุด
จุดที่ 2 บริเวณตลาดน้พอัมพวา อ.อัมพวา จำนวน 300 ชุด
จุดที่ 3 บริเวณวัดบางน้อย ต.บางคนที อ.อัมพวา จำนวน 300 ชุด
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่ดังกล่าว

 

{fastsocialshare}

     วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมี คุณประภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัคร กิตติมศักดิ์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณมูลนิธิสว่างพรกุศลธรรมสถาน จ. ระยอง

{fastsocialshare}

     วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดย คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด โดยมี คุณนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ร่วมเป็นประธานในฑิธีมอบ ณ บริเวณศาลาสุขนิรันด์ ไตรสรณะพุทธสมาคม ต. บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
.
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนประสบปัญหาความยากลำบากในการใช้ขีวิตประจำวัน
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น

{fastsocialshare}

    วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการ พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ คุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่บริหาร พนักงาน และอาสาสมัคร นำพวงหรีดดอกไม้ร่วมแสดงความเสียใจ และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพของนายสมัญญา นิลธง นายอรรถพล ท้วมทอง และ นายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ อาคารถล่มในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา ณ วัดศาลาแดง เขตบางแค กทม.

ในการนี้ คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ได้มอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งแก่ญาติของอาสาสมัคร ทั้ง 3 ท่านเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งนี้ ในส่วนของมูลนิธิฯ จะดำเนินการพิจารณาเรื่องของการช่วยเหลือในลำดับต่อไป

{fastsocialshare}

    วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ คุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล หัวหน้าแผนกสำนักฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week