Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (2 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น.  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณดิลก รอดบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย คุณศิริพร เอกบุตร หัวหน้าแผนกบริการ และเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ประกอบพิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ เนื่องในเทศกาลเช็งเม้ง ประจำปี 2564 เครื่องเซ่นไหว้ประกอบไปด้วย เครื่องคาวหวาน กระดาษเงินกระดาษทอง และดอกไม้หอม  ณ สุสานวัดดอนกุศล (สุสานเก่าของมูลนิธิ) เขตสาทร กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น.  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณดิลก รอดบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย คุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) และเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบพิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ เนื่องในเทศกาลเช็งเม้ง ประจำปี 2564 เครื่องเซ่นไหว้ประกอบไปด้วย เครื่องคาวหวาน กระดาษเงินกระดาษทอง และดอกไม้หอม โดยมีเจ้าหน้าที่ จากบริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด ร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าหลุมบรรพชน (บ่วงหยิ่งหมอ) สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  

{fastsocialshare}

   วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” คุณศิพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 2,000 ชุด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อ.เมือง จำนวน 600 ชุด
จุดที่ 2 บริเวณวัดเกตุม อ.เมือง จำนวน 600 ชุด โดยมีนายนภัทร เอมอ่อน นายอำเภอจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมในพิธี
จุดที่ 3 บริเวณวัดหลักสี่ฯ อ.บ้านแพ้ว จำนวน 400 ชุด และ จุดที่ 4 บริเวณวัดคลองตันฯ อ.บ้านแพ้ว จำนวน 200 ชุด โดยมีร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว ร่วมในพิธี
จุดที่ 5 บริเวณวัดท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จำนวน 200 ชุด โดยมีคุณบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมในพิธี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมในพิธี

{fastsocialshare}

    วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณดิลก รอดบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนในการรับมอบโล่เกียรติคุณ ด้านองค์กรเครือข่ายดีเด่น ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักการแพทย์ภายใต้ชื่องานวัน ครบรอบ 47 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ : Digital Health Organization โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานและพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ นำเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต พร้อมอุปกรณ์จัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมทาน จำนวน 5,600 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week