Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ชุด Personal Protective Equipment ( PPE ) จำนวน 200 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 200 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 281,900 บาท(สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

{fastsocialshare}

     วันที่ 3 มิถุนายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด ขนม 200 ชุด และผลไม้ จำนวน 200 ชุด จากร้าน"ครัวแม่ป้อม" เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสิรินธร (สำหรับมื้อกลางวัน) โดยมี นายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสิรินธร เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

     วันนี้ ( 4 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแถลงข่าวโครงการ "ครัวหอการค้าไทย" และพิธีมอบป้ายบริจาคเงินและสิ่งของจากผู้สนับสนุน "ครัวหอการค้าไทย และหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย" โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ ครัวหอการค้าไทย มอบอาหารกล่องปรุงสุก และ น้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย" รวมมูลค่า 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และในนาม คุณวิวัฒน์-คุณชมพูนุช เตชะไพบูลย์ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ ห้อง Activiti Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวนเงิน 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

{fastsocialshare}

      วันนี้ ( 4 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบกล่องยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในหนึ่งกล่องจะประกอบไปด้วย ข้าวสวย (หอมมะลิ) อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมไวตามิลค์ ยาชุดสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัย จำนวน 1,170 กล่อง ผ่านผู้แทนของสำนักงานเขตต่างๆ รวม 6 เขต ดังนี้
1. สำนักงานเขตบางแค จำนวน 170 กล่อง คิดเป็นมูลค่า 85,000 บาท
2. สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 200 กล่อง คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท
3. สำนักงานเขตจตุจักร จำนวน 200 กล่อง คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท
4. สำนักงานเขตปทุมวัน จำนวน 200 กล่อง คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท
5. สำนักงานเขตราชเทวี จำนวน 200 กล่อง คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท
6. สำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 200 กล่อง คิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท
โดยมี คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ อาสาสมัครศิลปินมูลนิธิฯ (อาสาฯ ศิลปิน 28) ร่วมในพิธีมอบ ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

       วันนี้ (29 พฤษภาคม 2564) คุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาฯ ประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมทาน จำนวนกว่า 2,000 กล่อง ประกอบไปด้วย ข้าวกล่องสำหรับมื้อเที่ยง ข้าวพร้อมผัดถั่วหมูกรอบและปลานิลแดดเดียวทอด จำนวน 1,220 กล่อง และมื้อเย็น ข้าวพร้อมไก่พริกไทยดำและไก่จ๊อ จำนวน 1,000 กล่อง พร้อมนำกำลังส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตย โดยมี คุณดิลก รอดบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมบรรจุอาหารปรุงสุกใส่กล่องเพื่อจัดเตรียมแจกจ่ายฯ ณ บริเวณลานอาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week