Colors: Green Color

{fastsocailshare}

   วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณชุมชนเตาปูน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จำนวน 600 ชุด
จุดที่ 2 บริเวณหมู่บ้านถ้ำพระธาตุ อ.ศรีสวัสดิ์ จำนวน 250 ชุด
จุดที่ 3 บริเวณหมู่บ้านเกาะบก ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จำนวน 150 ชุด
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้

 

{fastsocialshare}

    วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการ พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ คุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่บริหาร พนักงาน และอาสาสมัคร นำพวงหรีดดอกไม้ร่วมแสดงความเสียใจ และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพของนายสมัญญา นิลธง นายอรรถพล ท้วมทอง และ นายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ อาคารถล่มในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา ณ วัดศาลาแดง เขตบางแค กทม.

ในการนี้ คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ได้มอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งแก่ญาติของอาสาสมัคร ทั้ง 3 ท่านเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งนี้ ในส่วนของมูลนิธิฯ จะดำเนินการพิจารณาเรื่องของการช่วยเหลือในลำดับต่อไป

{fastsocialshare}

   วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณที่ว่าการอำเภอขุนตาล จำนวน 300 ชุด โดยมีคุณญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอขุนตาล ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
จุดที่ 2 บริเวณที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย จำนวน 300 ชุด โดยมีคุณอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
จุดที่ 3 บริเวณสำนักงาน อบต. เมืองพาน โดยมีคุณกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ โดยมี คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจโรคทั่วไปพร้อมแจกจ่ายยาให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

{fastsocialshare}

    วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดย คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม รวม 3 จุด ดังนี้
.
จุดที่ 1 บริเวณศาลากลางจังหวัด ต.แม่กลอง อ.เมือง จำนวน 400 ชุด
จุดที่ 2 บริเวณตลาดน้พอัมพวา อ.อัมพวา จำนวน 300 ชุด
จุดที่ 3 บริเวณวัดบางน้อย ต.บางคนที อ.อัมพวา จำนวน 300 ชุด
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่ดังกล่าว

 

{fastsocialshare}

     วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมี คุณประภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัคร กิตติมศักดิ์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณมูลนิธิสว่างพรกุศลธรรมสถาน จ. ระยอง

{fastsocialshare}

     วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดย คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด โดยมี คุณนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ร่วมเป็นประธานในฑิธีมอบ ณ บริเวณศาลาสุขนิรันด์ ไตรสรณะพุทธสมาคม ต. บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
.
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนประสบปัญหาความยากลำบากในการใช้ขีวิตประจำวัน
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week