Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

   วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม นำโดยคุณถาวร พาเชื้อ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝึกแบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร "ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" (on site) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฐมพยาบาล สามารถประเมินอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ทำการปฐมพยาบาล ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
.
ผู้เข้าอบรมท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรูปขณะรับใบประกาศฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-225-0020 ต่อแผนกฝึกอบรม (ภายในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.)

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึีง แผนกฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่าบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ ( Basic CPR & AED)" ให้แก่อาสาสมัคร จีนสัมพันธ์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รวมถึงสามารถให้การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการใช้เครื่อง AED ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยมี คุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
 

{fastsocialshare}

     วันนี้ (14 ธันวาคม 2565) เวลา 09.30 -11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดดิสานุการาม จำนวน 50 คน เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการปฐมพยาบาลดังกล่าว ให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่น กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน อาทิเช่น การมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจจากการที่เด็กนักเรียนนำสิ่งของเข้าปาก หรือแม้กระทั่งจากการสำลักอาหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะหยุดหายใจกะทันหัน เป็นเกิดเป็นอันตรายถึงชีวิต ฯลฯ โดยมี เจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ โรงเรียนวัดดิสานุการาม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (30 กันยายน 2565) เวลา 09.00 - 16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกกอบรม นำโดย คุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทศรีเมืองไทย(2525) จำกัด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และสามารถนำหลักสูตรดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

{fastsocialshare}

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม นำโดยคุณสุทิศา ยกสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม พร้อมด้วยคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม นำเจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่พนักงานบริษัท วราภรณ์ สมพงศ์ ฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 150 คน เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 5 รอบ รอบละ 30 คน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม, 21 พฤศจิกายน, 22พฤศจิกายน, 28 พฤศจิกายน และ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท วราภรณ์ สมพงศ์ ฟู้ดส์ จำกัด แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (29 กันยายน 2565) เวลา 09.00-16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม นำโดยคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Basic CPR&AED) ให้แก่ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง (DM) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินผู้บาดเจ็บ รวมถึงการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All