Colors: Yellow Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีอาสาสมัครและประชาชนทั่วไป เข้ารับการอบรมกว่า 60 คน  ณ สมาคมเตชะสัมพันธ์ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการฟื้นฟูวิชาการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMR) ให้แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นการฟื้นฟูและใช้ในการต่ออายุประกาศนียบัตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดการลงทะเบียนอบรมผ่านเว็บไซต์ โดยใช้ระบบออนไลน์ ในรุ่นนี้เป็นรุ่นแรก ในการรับลงทะเบียนออนไลน์ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีการลงทะเบียนมาเต็มทุกที่นั่ง

แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้แก่อาสาสมัครจังหวัดพิจิตร จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 80 คนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศุนย์ฝึกอบรม จัดอบรม "การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลขั้นต้น" ให้แก่พนักงานบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เมื่อเจอเหตุฉุกเฉินต่างๆได้อย่างถูกวิธี 

แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล (CPR) ให้แก่บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีทักษะการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปใช้ได้จริงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All

Sidebar 1