Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (30 เมษายน 2565) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดย คุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR & AED ออนไลน์) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 ภาคปฏิบัติ (รอบบ่าย) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (15 มีนาคม 2565) เวลา 09.00-12.00 น.) คุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร CPR&AED (ภาคทฤษฎี) ให้แก่อาสาสมัครที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีกำหนดการสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 19 มีนาคม 2565 แบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. และ รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น.

{fastsocialshare}

     วันนี้ (30 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดย คุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR & AED ออนไลน์) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 ภาคปฏิบัติ (รอบเช้า) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพแผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการสอบภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Basic CPR And AED)" รุ่นที่ 14 ประจำปี 2564 ซึ่งผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎี (ออนไลน์) มาก่อนหน้านี้แล้ว ณ บริเวณสำนักงานมูลนิธิฯ ชั้น 1 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
การจัดสอบภาคปฏิบัติในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม, เว้นระยะห่าง, ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา)

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน (Online) รุ่นที่ 5 ประจำปี 2565 โดยมี ผู้เข้าอบรมเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้นได้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพแผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการสอบภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Basic CPR And AED)"รุ่นที่ 13 ประจำปี 2564 ซึ่งผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎี (ออนไลน์) มาก่อนหน้านี้แล้ว ณ บริเวณสำนักงานมูลนิธิฯ ชั้น 1 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
การจัดสอบภาคปฏิบัติในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม, เว้นระยะห่าง, ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา)

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week