{fastsocialshare}

   วันนี้ (29 ธันวาคม 2565) เมื่อเวลา 07.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต พร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิฯ นำรถกู้ชีพ กู้ภัย น.เขต รถอุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ส่องสว่าง ฯลฯ เร่งออกเดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนการค้นหาและเคลื่อนย้ายผู้เบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุ เพลิงไหม้บ่อนกาสิโนแกรนด์ไดมอน ฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา

   เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น. จัดเตรียมอุปกรณ์ พร้อมเข้าประสานงานด้านกู้ชีพกู้ภัย กับนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐ เพื่อวางแผนการดำเนินงานค้นหาและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิต พร้อมแบ่งกำลังพลเร่งค้นหาภายในตัวอาคาร

   เวลา 15.00 น.เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ปฎิบัติภารกิจค้นหาและเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตภายในตัวอาคาร รวมนำร่างผู้เสียชีวิต ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติออกจากตัวอาคารทั้งสิ้น จำนวน 11 ราย (มีที่สามารถระบุรายชื่อได้และไม่ทราบรายชื่อ) โดยจะนำกำลังเข้าค้นหาใหม่ในวันพรุ่งนี้ (30 ธ.ค.)

{fastsocialshare}

    เตรียมความพร้อม ! เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าร่วมการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2565 (SAREX 2022) นำเรือกู้ชีพกู้ภัย ทดสอบสมรรถนะการล่องบนผืนน้ำทะเล และทดสอบระบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้มร่วมการฝึกฯ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
   ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าร่วมการฝึกซ้อม SAREX 2022 (ภาคสนาม/ภาคทะเล) ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ และท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

{fastsocialshare}

    นายยุทธนา ทาโคตร์ ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ผลัดที่ 1 แผนกบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ รถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย/ดับเพลิง และอุปกรณ์ส่องสว่าง สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้อาคารของโรงงานย่านถนนบางนา -ตราด กม.16 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา

{fastsocialshare}

    วันนี้ (17 สิงหาคม 2565) เวลา 13.00 น. คุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้ารายงานตัวต่อหัวหน้าชุดฝึก hadr ร.ท คมสัน แต่งแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมและแจ้งกำลังพลในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้ ณ กองฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง (HADR) ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

{fastsocialshare}

   วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย (Search and Rescue Exercise ) หรือ SAREX 2022 บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะ ประธานอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2565 ให้การต้อนรับ
การฝึกซ้อมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ทั้งภาครัฐ และเอกชน แบ่งการฝึกออกเป็น 3 ช่วง
     ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2565 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร จากกองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมเจ้าท่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
     ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย โดยผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และการบรรยายการประเมินผลการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดย ผู้แทน สถาบันการบินพลเรือน และผู้แทน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมถึงการฝึกซ้อมภาคทฤษฎี ณ ที่ตั้งหน่วย และการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ ประกอบด้วย การฝึกทดสอบการติดต่อสื่อสาร การฝึกทดสอบการทำงานของเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผ่านระบบดาวเทียม COSPAS-SARSAT และการฝึกทดสอบการประสานงาน
ระหว่างศูนย์ควบคุมภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือด้วยระบบดาวเทียม กับ ศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และการประสานงานกับหน่วยค้นหาและช่วยเหลือ
    ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 เป็นการฝึกซ้อมการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยเต็มรูปแบบ (Full Training Exercise: FTX) การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะแผนที่ (Table Top Exercise: TTX) การสาธิตการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย และการจัดนิทรรศการการฝึกซ้อมการค้นหา และช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย โดยมีสถาบันการบินพลเรือน เป็นหน่วยประเมินผลในการฝึกซ้อม โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำโดยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย นำทีม เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต และอาสาสมัคร พร้อมเรือกู้ชีพกู้ภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมดังกล่าว ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงข้างต้นจาก #กองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบูรณาการสาธารณภัย ระดับที่ 2 ประจำปี 2565 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บัญชาการเหตุการณ์ฝึกซ้อมเสมือนจริง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มูลนิธิฯ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมเข้าฝึกซ้อมแผนฯ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม สำนักสิ่งแวดล้อม และ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All