Colors: Orange Color

{fastsocialshare}

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 2,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 1,226,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิสว่างศรีวิไลธรรมสถาน จังหวัดบึงกาฬ นำโดย คุณลัดดาวรรณ น้ำดอกไม้ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณทวี ชิณรงค์ นายอำเภอปากคาด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพญานาค ตำบล/อำเภอปากคาด
.
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณพันจ่าเอก โสภณ สิทธิจันทร์ นายอำเภอโซ่พิสัย เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
.
จุดที่ 3 ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร นำโดย คุณไพรัตน์ จิตนภากาญจน์ ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร พร้อมคณะกรรมการฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ เทศบาลตำบลบ้านม่วง ตำบล/อำเภอบ้านม่วง
.
จุดที่ 4 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ ตำบล/อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
.
เสร็จสิ้นภารกิจมอบผ้าห่มกันหนาวฯ ในพื้นที่ภาคอีสาน สายที่ 2 มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้แทนจากมูลนิธิ/สมาคม และหน่วยงานราชการประจำจังหวัดต่างๆ ที่ให้เกียรติร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว

{fastsocialshare}

   วันนี้ (13 ธันวาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ) จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย คุณธีระยุทธ อรุณยะเดช ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณพงษ์ศักดิ์ จรัญญากร นายกอุบลวานิชสมาคม พร้อมคณะกรรมการฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 919,500 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
.
จุดที่ 1 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณอุทัย อรัมสัจจากูล นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเหล่าพยัคฆ์ ตำบล/อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
.
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ ตำบล/อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
.
จุดที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณภัทรพล สารการ นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน ตำบล/อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

{fastsocialshare}

    วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 613,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนม ดังนี้
  จุดที่ 1 ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม นำโดยคุณสุเทพ อติวรรณกุล นายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 183,900 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง
  จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ชุด มูลค่า 214,550 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณโกเมน ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก
  จุดที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ชุด มูลค่า 214,550 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)โดยมี คุณเจริญ นุกานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านแพง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง
 

{fastsocialshare}

   วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 919,500 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ และ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี สิบเอกสุวรรณ สัทฤทธิ์ ปลัดอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านลำภู(รัมพนีวาส) ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
.
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณศิริมงคล วงศ์วรรณา ปลัดอาวุโสอำเภอปรางกู่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดดอนเหลือม ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
.
จุดที่ 3 ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย คุณเทียมชัย ประกิตชัยวัฒนา ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณอานนท์ ชัยสัมแดง ปลัดอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมบ้านประชาสมบูรณ์ ตำบลนิคม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

{fastsocialshare}

   วันนี้ (14 ธันวาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 2,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 1,226,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิเต็กก่าจีตี่เกาะอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย คุณดารณี สัมพันธ์ ศิริกุล ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณประหยัด คุณมี นายอำเภอหัวตะพาน เป็นประธานในพิธี ณ ที่ประชุมว่าการอำเภอหัวตะพาน ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
.
จุดที่ 2 ร่วมกับ มูลนิธิรวมสามัคคียโสธร จังหวัดยโสธร นำโดย คุณชาญชัย แต้ศิริ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 613,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมี คุณวรเทพ ทองน้อย นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานในพิธี ณ ที่ประชุมว่าการอำเภอเลิงนกทา ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
.
จุดที่ 3 ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นำโดย คุณสันติชัย วรวิริยะประเสริฐ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 360 ชุด มูลค่า 220,680 บาท (สองแสนสองหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ณ หอประชุมว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย ตำบล/อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
.
จุดที่ 4 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 140 ชุด มูลค่า 85,820 บาท (แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
.
โดยมี คุณชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในพิธี

{fastsocialshare}

   วันนี้ (11 ธันวาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 2,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 1,226,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน นำโดย คุณเจตน์สฤษฎิ์ กีรติมาศรองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณวรชัย เพียรแก้ว ปลัดอาวุโสโนนสุวรรณ ผู้แทนนายอำเภอ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ ตำบลทุ่งจันหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
.
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณชลกร เงินกิ่ง ปลัดอาวุโส อำเภอปะคำ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอปะคำ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
.
จุดที่ 3 ร่วมกับ มูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จังหวัดสุรินทร์ นำโดย คุณวิญญู วิริยะวิญญู รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณรณภพ บุตรสยาตรัส ปลัดอาวุโส อำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธี ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
.
จุดที่ 4 ร่วมกับ มูลนิธิไต่ฮงกง จังหวัดสุรินทร์ นำโดย คุณไกรเทพ เรืองผลวิวัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณชาญชัย พัชรสรางกูล นายอำเภอโนนนารายณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All