Colors: Orange Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ต.เชียงกลม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล จ.ลำพูน ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561"

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ต.นาดอกคำ,ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ จ.ลำปาง มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่ จ.ลำปาง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จ.เชียงใหม่ ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561" ในอ.อมก๋อย และ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จ.ตาก  มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All