Colors: Orange Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถาน และสมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซวเซียวเกาะ จ.เพชรบูรณ์  ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.บึงสามพัน อ.ชนแดน อ.วังโป่ง อ.เขาค้อ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ ร่วมกับ มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์  ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.ยางตลาด และ อ.เมือง 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ ร่วมกับ มูลนิธิมหาสารคามการกุศล(เต็กก่า)จีเสียงเกาะ จ.มหาสารคาม  ในโครงการ "แจกผ้าห่มกันหนาวและ แท้งค์บรรจุน้ำสะอาด พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.เมือง และ อ.พยัคฆภูมิพิสัย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ ร่วมกับ มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น จ.ขอนแก่น  ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.พระยืน,อ.เมือง จ.ขอนแก่น

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ ร่วมกับ มูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล(อิกลักเซี่ยงตึ๊ง) จ.ร้อยเอ็ด  ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.เมยวดี และอ.หนองพอก

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จ.อุดรธานี  ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน 3 อำเภอ อ.กุดจับ,อ.หนองแสง,อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week