Colors: Orange Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ ร่วมกับ มูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู  ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน ต.หันนางาม ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ต.นาดอกคำ,ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าไทย-จีน จ.หนองคาย   ในโครงการ " แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 "ใน ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จ.เชียงใหม่ ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561" ในอ.อมก๋อย และ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลย ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ต.เชียงกลม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล จ.ลำพูน ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561"

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All