Colors: Orange Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมกับสมาคมฮงสุนน่าน และสมาคมพ่อค้าน่านโรงเรียนซินจง สงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดน่าน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2 หลัง บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อให้ประชาชนที่รอใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในใครงการ "มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2561" มอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (จุดที่ 2)

คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานรถบรรทุกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ภาคเหนือ – อีสาน  ประจำปี 2561 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในใครงการ "มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2561" มอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ (จุดที่ 1)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อัญเชิญทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All