{fastsocialshare}

   เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ศูนย์พักพิงเทศบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการ เร่งช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงจากศูนย์พักพิงเทศบาลวารินชำราบ นำส่งไปยังหอประชุมเมืองเทศบาลวารินชำราบ

{fastsocialshare}

    สรุปยอดแจกอาหารวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ชุดยาสามัญ อาหารสุนัขและแมว และรองเท้าบูทกันน้ำ ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และพื้นที่อำเภอเมือง รวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมี เจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ยฉะเชิงเทรา และหน่วยกู้ภัยจีตัมเกาะ ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้ พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
-บ้านหาดสวนยา และบ้านท่าข้องเหล็ก อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 600 กล่อง ,รองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 1 กระสอบ ,อาหารหมา-แมว จำนวน 1 กระสอบ
-บ้านดีงาม และบ้านท่าบ้งมั่ง อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง ,รองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 1 กระสอบ, อาหารหมา-แมว จำนวน 1 กระสอบ
-บ้านท่ากอไผ่ และบ้านท่ากกเสียว อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง, รองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 1 กระสอบ , อาหารหมา-แมว จำนวน 1 กระสอบ
-บ้านดอนงิ้ว อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 150 กล่อง ,อาหารหมา-แมว จำนวน 1 กระสอบ ,รองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 1 กระสอบ
และพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
-บ้านบูรพา ,บ้านธานี 1 ,บ้านหาดวัดใต้ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง ,อาหารหมา-แมว 1 กระสอบ ,รองเท้าบูทกันน้ำ 1 กระสอบ
-บ้านหาดคูเดื่อ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง ,อาหารหมา-แมว 1 กระสอบ ,รองเท้าบูทกันน้ำ 2 กระสอบ
.
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทั้งสิ้น จำนวน 1,850 กล่อง อาหารสุนัขและแมว จำนวน 4 กระสอบ และรองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 5 กระสอบ

{fastsocialshare}

   สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ชุดยาสามัญ อาหารสุนัขและแมว และรองเท้าบูทกันน้ำ ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และพื้นที่อำเภอเมือง โดยมี เจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ยฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้
พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
-บ้านหาดสวนยา และ บ้านท่าข้องเหล็ก อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง, อาหารสุนัขและแมว จำนวน 1 กระสอบ
-บ้านดีงาม และ บ้านท่าบ้งมั่ง อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง, อาหารสุนัขและแมว จำนวน 1 กระสอบ
-บ้านท่ากอไผ่ และ บ้านท่ากกเสียว อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง, อาหารสุนัขและแมว 1 กระสอบ
-เทศบาลอำเภอวารินชำราบ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 150 กล่อง
และพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
-บ้านบูรพา ,บ้านธานี 1 ,บ้านหาดวัดใต้ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง, อาหารสุนัขและแมว จำนวน 1 กระสอบ, อาหารสุนัขและแมว จำนวน 1 กระสอบ
-บ้านหาดคูเดื่อ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง ,รองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 2 กระสอบ
.
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทั้งสิ้น จำนวน 2,650 กล่อง อาหารสุนัขและแมว จำนวน 5 กระสอบ และรองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 2 กระสอบ

{fastsocialshare}

   เช้าวันนี้ (26 กันยายน 2565) เวลาประมาณ 06.00 น. ที่โรงครัวเคลื่อนที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ภายในวัดแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยอาสาสมัคร มูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ภัยฉะเฉิงเทรา เร่งประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง สำหรับเตรียมออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ ได้แก่ บ้านท่ากอไผ่ บ้านท่ากกเสียว บ้านดีงาม บ้านท่าบ้งมั่ง บ้านหาดสวนยา บ้านข้องเหล็ก และ อำเภอเมือง ได้แก่ ชุมชนวัดหาดใต้ บ้านธานี 1 บ้านบูรพา บ้านหาดคูเดื่อ และพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง

{fastsocialshare}

   เช้าวันนี้ (27 กันยายน 2565) เวลาประมาณ 06.00 น. ที่โรงครัวเคลื่อนที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ภายในวัดแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยอาสาสมัคร มูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ภัยฉะเฉิงเทรา เร่งประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง สำหรับเตรียมออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ ได้แก่ บ้านท่ากอไผ่ บ้านท่ากกเสียว บ้านดีงาม บ้านท่าบ้งมั่ง บ้านหาดสวนยา บ้านข้องเหล็ก และ อำเภอเมือง ได้แก่ ชุมชนวัดหาดใต้ บ้านธานี 1 บ้านบูรพา บ้านหาดคูเดื่อ และในพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบภัยน้ำท่วม

{fastsocialshare}

   เมื่อเวลา 13.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงครัวเคลื่อนที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ภายในบริเวณวัดแสนสำราญ​ อำเภอวารินชำราบ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรเรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติภารกิจฯ​ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานสถานการณ์การลงพื้นที่ในแต่ละวันที่ผ่านมา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All