Colors: Yellow Color

คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ประกอบพิธีจุดเทียนเปิดงานฉลองวันเกิดหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2561 โดยมีพระสงฆ์จีน ประกอบพิธีฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบขนมเปี๊ยะจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่สถานสงเคราะห์เด็ก และสถานคุ้มครองฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
 
วันนี้ (2 มีนาคม พ.ศ. 2566) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำขนมเปี๊ยะที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 มอบให้แก่สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองฯ รวม 5 แห่ง ได้แก่ สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง จ.นนทบุรี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (ภูมิเวท) จ.นนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี
   และในวัน-เวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำขนมเปี๊ยะที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 มอบให้แก่สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองฯ รวม 6 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์คนชราหญิงติวานนท์ จ.ปทุมธานี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จ.ปทุมธานี สถานรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี สถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี
   รวมขนมเปี๊ยะ ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 65,108 ห่อ มูลนิธิฯ มอบให้สถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน 64,285 ห่อ และมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหารายเดือน จำนวน 823 ห่อ ในส่วนนี้มีขนมจันอับ อีกจำนวน 479 ห่อ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีจุดเทียนเปิดงานฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2561 ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

{fastsocialshare}

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบขนมเปี๊ยะจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
   วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำขนมเปี๊ยะที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่ทำบุญพะเก่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 มอบให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้แก่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา จำนวน 3,465 ห่อ
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านสิรินธร จำนวน 3,300 ห่อ
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาาวชนบ้านมุทิตา จำนวน 3,630 ห่อ
และ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนภิเษก จำนวน 3,300 ห่อ
มูลนิธิฯ กำหนดมอบขนมเปี๊ยะ จำนวน 65,108 ห่อ ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา รวมถึงแจกให้แก่ผู้ประสบปัญหารายเดือน ในวันนี้ และวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขอเชิญสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จากหาดใหญ่

{fastsocialshare}

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ (เฮี่ยงซิ้งเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม (สี่กั๊กเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (เต่าเต็กเซี่ยงตึ๊ง) และ มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ (ช่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) จัดเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ใน โครงการป่อเต็กตึ๊งจัดเลี้ยงอาหารคนชรา เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566
   วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และคุณศิณีนุช อัศวณิชย์ชากร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) ลงพื้นที่จัดเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบชุดสิ่งของ ประกอบไปด้วย น้ำส้มชนิดกล่อง จำนวน 1 แพ็ค นมถั่วเหลือง จำนวน 1 แพ็ค ขนม 2 กล่อง บรรจุใส่ถุงผ้าดิบมูลนิธิฯ เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุใน สถานสงเคราะห์คนชราบางเขน (มูลนิธิธารนุเคราะห์) จำนวน 50 คน และผู้สูงอายุใน สถานสงเคราะห์คนชราปทุมธานี (มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์) จำนวน 100 คน
   และเวลาเดียวกันนี้ คุณวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุใน สถานสงเคราะห์คนชราปากน้ำ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส จำนวน 70 คน
   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดำเนินงานโครงการป่อเต็กตึ๊งจัดเลี้ยงอาหารคนชราในสถานสงเคราะห์คนชรา เนื่องในเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปี โดยมีมูลนิธิจีน 4 แห่งร่วมดำเนินการด้วย เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียน เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 56 ปี
  ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา รวม 8 แห่ง รวมถึงบริจาคเงินในนาม 5 องค์กร ที่ร่วมดำเนินงานให้แก่สถานสงเคราะห์ จำนวน 3 แห่ง และในนาม “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ให้สถานสงเคราะห์ จำนวน 8 แห่ง รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 761,750 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้ว

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All