Colors: Green Color

ให้การสนับสนุนอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ให้แก่เด็กนักเรียน และศิลปินที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 10 ศิลปินรวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าบุญเถ้ากงม่า สิงห์บุรี  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถาน จ.พิษณุโลก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน จ.สระบุรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับร่วมกับมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จ.สุรินทร์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวสุขภาพฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ บริการตัดผม แจกไม้เท้าผู้สูงอายุ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All

Sidebar 1