Colors: Green Color

{fastsocialshare}

  วันเสาร์ที่ 12 พศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม จัดสอบปฏิบัติหลักสูตร CPR&AED รุ่นที่ 10 ประจำปี 2565 ให้แก่อาสาสมัคร โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการสอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

{fastsocialshare}

  วันนี้ (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจโรคทั่วไป และบริการแจกแว่นสายตายาว ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มัสยิดกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 82 ราย แบ่งเป็น ตรวจโรคทั่วไป จำนวน 70 ราย และ แจกแว่นสายตายาว จำนวน 112 ราย

{fastsocialshare}

   วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมาร คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ และคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด คุณธนินท์-คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนทรัพย์ในการก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)
   และในเวลา 11.00 น. คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ในนาม คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา ที่ปรึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
   ในการนี้ คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้นำ คุณธนินท์ เจียรวนนท์และครอบครัว เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮงภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง พร้อมเข้าเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจากคณะเก็บศพไต้ฮงกง จนมาเป็นมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) ในปัจจุบัน
.

{fastsocialshare}

   วันนี้ (20 มิถุนายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนโโยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนรวมใจสามัคคี เขตสายไหม กรุงเทพฯ
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 110 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 49 ราย และแจกแว่นสายตายาว จำนวน 61 ราย

{fastsocialshare}

   วันนี้ (13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต.ดงน้อย อ.ราชสาว์น จ.ฉะเชิงเทรา
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 654 ราย ดังนี้
• ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 119 ราย
• ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 36 ราย
• บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 62 ราย
• บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 326 ราย
• ทันตกรรม จำนวน 58 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 10 ราย, เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 36 ราย และแนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 12 ราย
• แจกไม้เท้าผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย

{fastsocialshare}

    วันนี้ (18 มิถุนายน พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ หมู่บ้านวังทองวิลล่า (ซอยเสรีไทย 39 แยก 1) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 224 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 107 ราย และแจกแว่นสายตายาว จำนวน 117 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All