Colors: Green Color

{fastsocialshare}

  วันเสาร์ที่ 12 พศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม จัดสอบปฏิบัติหลักสูตร CPR&AED รุ่นที่ 10 ประจำปี 2565 ให้แก่อาสาสมัคร โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการสอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

{fastsocialshare}

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตัดผม แจกแว่นสายตา ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโโยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณสมหวัง จันทรมิตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง และมูลนิธิพุทไธสวรรย์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 125 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 55 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 63 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 326 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 103 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 9 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 80 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 14 ราย และจัดกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 46 ราย รวมถึง แจกไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 40 ราย
 

{fastsocialshare}

   วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมาร คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ และคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด คุณธนินท์-คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนทรัพย์ในการก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)
   และในเวลา 11.00 น. คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ในนาม คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา ที่ปรึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
   ในการนี้ คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้นำ คุณธนินท์ เจียรวนนท์และครอบครัว เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮงภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง พร้อมเข้าเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจากคณะเก็บศพไต้ฮงกง จนมาเป็นมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) ในปัจจุบัน
.

{fastsocialshare}

   วันนี้ (10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตบางบอน จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโโยไม่มีคา่ใช้จ่ายใดๆ ณ ชุมชนซอยกำนันแม้น 13 เขตบางบอน กรุงเทพฯ
.
โดยมี ยอดผู้มารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 75 คน และยอดผู้มารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 100 คน

{fastsocialshare}

   วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับ โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ นายแพทย์ บรรจบ อุบลแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม นายอนุชัย อ่างมัจฉา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังคม คุณสิทธิชัย สนิทกลาง เภสัชกรโรงพยาบาลสังคม คุณกรุณา เครือเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณเจษฎา นุชพ่วง ทันตแพทย์ และคุณจิรเมธ สารบัญดิษฐ ผู้ช่วยทันตแพทย์โรงพยาบาลสังคม ออกหน่วยให้บริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจทันตกรรม ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น แจกแว่นสายตา บริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 121 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 36 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 71 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 212 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 107 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 6 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 95 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 6 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 91 ราย แจกไม้เท้า จำนวน 3 ราย

{fastsocialshare}

   วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา บริการตัดผม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
โดยมี ผู้มาใช้บริการทั้งหมด จำนวน 524 ราย แบ่งเป็น บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 61 ราย บริการคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 48 ราย บริการแจกแว่นสายตาสั้น สายตายาว จำนวน 186 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 91 ราย ประกอบด้วย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 81 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 10 ราย พร้อม บริการตัดผม จำนวน 48 ราย และกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 90 ราย
และในส่วนของการบริการตัดผมฟรีในวันนี้ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ได้นำทีมช่างทำผมจาก Chalachol Academy ร่วมให้บริการประชาชน ฟรี ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
 
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All