Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ ( 17 พฤษภาคม 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้ก่ประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณเสมอใจ คูหาเพ็ชร์ ประธานชุมชนตากสินสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตธนบุรี ร่วมกิจกรรมออกหน่วย ณ ชุมชนตากสินสัมพันธ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 75 คน ผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 148 คน

{fastsocialshare}

    วันนี้ (29 เมษายน 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ คุณประทีป ระฆังทอง ประธานชุมชนตรอกไผ่ ลงพื้นที่ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ที่ทำการชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง เขตบางกอกน้อย มีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 106 คน และผู้เข้ารับแว่นสายตา จำนวน 127 คน

{fastsocialshare}

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณธนู เรืองเดช ประธานสภาเทศบาลตำบลบางนมโค พร้อมด้วยคุณประยูร ดิษฐทองคำ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางนมโค และ นพ.วรัชญ์ แก้วช่วง แพทย์จิตอาสาในพื้นที่ จาก โรงพยาบาลเสนา ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น, บริการตัดผมชาย-หญิง, แจกแว่นสายตา และกิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูประบายสีตุ๊กตาปูนปั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
โดยมียอดผู้มารับบริการ ดังนี้
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยาฟรี จำนวน 128 ราย
2. ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 26 ราย
3. บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 49 ราย
4. บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 280 ราย
5. กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 35 ราย
6. แจกไม้เท้า จำนวน 2 ราย
   นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบยาสามัญประจำบ้าน เพื่อให้โรงเรียนได้เก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 

{fastsocialshare}

    วันที่ 28 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร หน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการตัดผมให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ชุมชนเคหะฉลองกรุง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 53 คน ผู้เข้ารับบริการตัดผม จำนวน 14 คน
 

{fastsocialshare}

    วันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับคุณจำรัส แตงมณี ประธานชุมชนฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ที่ทำการชุมชนทรัพย์สินพัฒนา (พระราม 2 ซอย 90) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 79 คน ผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 81 คน

{fastsocialshare}

   วันนี้ (27 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคมฯ พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.บางขุนเทียน) นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ณ บริเวณวัดรางบัว ซอยเทอดไท 66 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า กรุงเทพฯ
  และในวันเวลาเดียวกันนี้ คุณเสน่ห์ บุตรนาค ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.หนองแขม) ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม ณ วัดอุดมรังสี ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week