Colors: Green Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับมูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน เม่งจิงเซี่ยงตั๊ว ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ณ วัดแก้วฟ้า (ธรรมเสน) ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกหน่วยแพทย์เคลือนที่ร่วมกับมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ให้บริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจวัค่าสายตา แจกจ่ายแว่นตา ตรวจคัดกรองเบาหวาน บริการตัดผม

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ป่อเต็กตึ๊ง จ.พระนครศรีอยุธยา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม ตรวจวัดค่าสายตา-แจกจ่ายแว่นตา ณ ที่ทำการมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนร่วมกับ มูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จ.พิจิตร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ณ ที่ทำการมูลนิธิมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ อ.เมือง จ.พิจิตร