Colors: Green Color

{fastsocialshare}

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณ มูลนิธิการกุศลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณ วัดสังฆจายเถร ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณ เทศบาลตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3 และเครือข่ายพันธมิตร จัดโครงการ ”ติดปีกเติมฝัน แบ่งปันให้น้อง” ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์